Galerie 3

V této galerii můžete shlédnout společné projekty Bohemia Patchwork Klubu, kterých jsem se zúčastnila. Quilty jsou vystavovány v různých městech Evropy a po celé České Republice.


Název:       Cink Cink Ratata Aerovka červená                          silnicí uhání ….

Rok:          2019

Rozměr:    70 x 50 cm

Téma:       Pradědeček automobil

Kurátor:     Marcela Listíková


Název:     Anežský klášter a Řásnovka

Rok:         2017

Rozměr:   70 x 50 cm

Téma:      Ústřižky staré Prahy

Kurátor:    Marcela Listíková

Název:          Kouzlo Orientu

Rok:              2017

Rozměr:        40 x 70 cm

Téma:          Tisíc a jedna noc

Kurátor:        Bernina, p. Eibisch

Název            Zlaté stromy

Rok                2015

Rozměr          50 x 50 cm

Téma             Zpracování látek z Kazachstánu

Kurátor           Bernina, p. Eibisch

Název:          Projekt Uzbekistán

Rok:               2014

Rozměr:         60 x 60 x60 cm

Téma:             Zpracování látek z Uzbekistánu

Kurátor:           Bernina, p. Eibisch


Název:               Bílá stuha

Rok:                   2014

Rozměr:            55 x 40 cm

Téma:                Zpracování bílé látky utkané v                                    Německu

Kurátor:              Německá Gilda


Název:             Erosion

Rok:                 2012

Rozměr:           30 x 150 cm

Téma:              Zpracování látek z Asie

Kurátor:            Jana Štěrbová